Vad innebär personlig borgen för företagslånet?

När större företagslån tecknas är det mycket vanligt att banken kräver en säkerhet. Det kan exempelvis vara en fastighet men även värdepapper eller inventarier. Därmed fungerar företagslånet delvis som ett bolån – ett lån med någon egendom i pant. Tack vare panten kan banken känna sig trygg i att pengarna kommer att återbetalas vilket därmed gör att de vågar bevilja lånet.

Men alla företag har inte något de kan pantsätta vilket gör att de istället får teckna lån utan någon säkerhet. Många kreditbolag kräver i detta fall att en person går i personlig borgen för lånet. På detta sätt får de en säkerhet även om det inte är i en specifik egendom. Vad innebär det då att ingå personlig borgen när du väljer att låna pengar till ditt företag? Vilka risker finns det och finns det andra alternativ?

Vad innebär personlig borgen?

Personlig borgen innebär i korthet att en, eller flera personer, åtar sig att betala hela lånet i det fall som företaget inte har ekonomiska möjligheter att göra det. Det är alltså företaget som står på avtalet som lånetecknare. Däremot finns det även i avtalet vem som har personlig borgen för lånet. Så länge som företaget återbetalar sitt lån enligt gällande avtal så är det företaget som får avierna och betalningskravet.

Men skulle företaget inte sköta sina betalningsåtaganden kan kreditbolaget välja att rikta kravet för återbetalning mot den person som gett personlig borgen för lånet. Ett företagslån på en miljon kronor kan alltså vändas mot denna person. Därmed blir man helt personligt skyldig att återbetala denna summa inom den amorteringstid som finns.

Med tanke på att företagslån (utan säkerhet) ofta har relativt kort amorteringstid kan det innebära betalningar på tiotusentals kronor per månad som man som privatperson ska klara av att hantera.

Innan man ingår en personlig borgen bör man alltså räkna på att klara av att betala företagslånet på egen hand. Självklart är målet att företagslånet ska betalas av företaget men en juridisk tvist, stämning eller förlust av kunder kan snabbt ändra förutsättningarna och därmed innebära svårare ekonomiska tider för företaget.

Har alla företagslån utan säkerhet krav på personlig borgen?

Nej, här finns stora skillnader mellan företagen. En del kräver personlig borgen av två personer, andra av en person och vissa kräver det inte alls. Här kan det även spela roll hur stort belopp som ska lånas och vilket företag det är som vill teckna lånet. Eftersom personlig borgen skapar en viss säkerhet för kreditgivaren så kan detta påverka hur stort belopp som kan lånas ut. Delvis kan det även påverka räntan.

Det går däremot inte generellt att säga att lån med eller utan personlig borgen ger bättre eller sämre villkor. Det är helt upp till kreditgivaren att avgöra låntagarens totala kreditvärdighet och därefter ge ett förlag på lån.

Vad är delvis personlig borgen?

Ibland kan kravet vara att exempelvis 50% av lånet ska säkras via säkerhet, minst 25 % via personlig borgen och att resterande får lånas utan säkerhet. Dessa siffror kan självklart variera men visar att man kan använda sig av partiell säkerhet på företagslånet.