Så håller du koll på räkenskapen

smålånFör privatpersoner är det oftast inte några större problem att ha kontroll över sin ekonomi. Många har lån, sparande, lönekonton m.m. men de brukar inte vara utspridda på mer än 1-2 banker. Dessutom finns inget krav på bokföring eller liknande.

Annat är det för företag. Summorna som omsätts är extremt mycket större och krav finns alltid på tydlig bokföring. Allt för att rätt summor ska betalas in i skatt och avgifter. När omsättningen blir större är det även många som väljer att anlita en revisor. En revisors uppgift är helt enkelt att gå igenom hela räkenskapen för att se att allt bokförts enligt gällande normer och praxis. En extra kontroll för att inte felaktigheter ska uppkomma.

Ska inte en bokföringsfirma sköta detta? Många företagare tror att en bokföringsfirma kan garantera att allt sker helt rätt men det finns en tydlig skillnad mellan bokföringsfirman och revisorn. Bokföringsfirmans uppgift är att bokföra utifrån de verifikationer som kommer in. De har ingen skyldighet att ifrågasätta vad företagaren vill bokföra som kostnader eller intäkter. De bokför utifrån de instruktioner som de får. Bokföringstekniskt kan alltså bokföringen vara helt korrekt – men det betyder inte att allt behöver vara helt lagligt och rätt.

Revisorn i sin tur granskar verifikationerna, avdragen och hur hela bokföringen har byggts upp. Det blir därmed en granskning av företagarens underlag och bokföringsfirmans bokföring. En komplett revision sker alltså på hela bokföringen.

För större företag finns krav på att man har revisor men för de mindre företagen finns inte detta krav. Däremot betyder det inte att det inte är en fördel att anlita en revisor för att säkerställa sig om att allt är korrekt.

Hur hittar man revisor?

En fördel är att välja en revisor i den stad man bor i. Den som bor i Malmö kan därför genomföra en enkel sökning på Revisor Malmö och få fram en rad företag som erbjuder sina tjänster. En rekommendation är att vara noggrann i val av revisorsfirma. Enligt flera tester kan det skilja på 50-70% i pris för exakt samma tjänst. Dessutom bör man välja en auktoriserad revisor då detta säkerställer kvalitén på arbetet som utförs.