Extra pengar som arbetslös

Eör många kommer uppsägningen som något av en överraskning. Inte alla har då hunnit spara ihop tillräckligt med pengar för att övergången från lönearbetare till arbetssökande skall upplevas ekonomiskt smärtfri. De flesta upplever snarast att det är svårt att få pengarna att räcka till som arbetslös. Inte minst om man valt att ställa sig utanför a-kassan, då vill det till att man har stoppat undan kapital löpande.

Merparten av alla yrkesverksamma svenskar är trots allt medlemmar i en arbetslöshetskassa. Medlemskapet ger rätt till inkomstbaserad ersättning vid arbetslöshet. Samtidigt är det bara 3 av 10 som faktiskt erhåller det maximal beloppet genom arbetslöshetsförsäkring alena. En kompletterande inkomstförsäkring höjer taket i a-kassan från 25 000 kr/mån till omkring 40 000 – 100 000 genom fackförbund eller upp till 150 000 kr genom fristående inkomstförsäkring.

Maximalt kan a-kassa och inkomstförsäkring ersätta 80% av din tidigare lön. För att du skall ha rätt till ersättningen måste du uppfylla arbetsvillkoret och uppfylla samtliga krav beträffande kvalifikationstid. Vanligtvis skall du ha varit medlem i minst 1 år för att ha rätt till inkomstbaserad ersättning från arbetslöshetskassan och försäkringsbolagens inkomstförsäkringar.

Bra att känna till om arbetslöshetsförsäkringen

För att kunna teckna inkomstförsäkring behöver du vara över 20 år, ha en anställning, arbeta och bo i Sverige. Du måste även vara kopplad till en a-kassa som välkomnar din yrkeskategori.

Skulle du bli av med ditt arbete måste du skriva in dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. Förutsatt att du uppfyller de villkor som ställs på dig för att omfattas av arbetslöshetsförsäkringen, kommer du i första hand ges arbetslöshetsersättning från din a-kassa och inkomstförsäkringen kickar in först när du når a-kassetaket.

Du behöver i regel ha varit ansluten till såväl a-kassa som inkomstförsäkring i minst 12-18 månader för att kunna få ut inkomstbaserad ersättning. Har du varit ansluten en kortare tid har du enbart rätt till a-kassans grundbelopp på maximalt 365 kronor per dag. Om du inte varit med i någon a-kassa alls, kan du gå med i Alfakassan och på detta vis får rätt till grundbeloppet.

Skulle du behöva byta a-kassa måste du se till att bytet kan ske utan uppehåll, så att du inte går miste om tidigare intjänad kvalifikationstid. Vid byte av inkomstförsäkring eller fackförbund behöver du kontakta respektive försäkringsbolag eller organisation för att ta reda på om du kan behålla din intjänade kvalifikationstid eller om den går förlorad i och med bytet.