En slag för mer HLR

Har du tagit examen, studenten, körkort och genomfört din HLR Utbildning?

Egentligen borde det vara lika självklart att gå en HLR Utbildning som att ta körkort eller ta studenten. Det enda som skiljer är att de andra sakerna skapar ett bättre liv för dig medan HLR utbildningen skapar ett bättre liv för någon annan. Men så egocentriska är vi väll inte att det enda som gäller är att få det bättre själv? Eller…

Idag är den enda gången som vi obligatoriskt får en HLR genomgång i skolan. Det brukar ingå i gymnastikundervisningen men samtidigt är det inte ett så obligatoriskt moment att den som inte genomför utbildningen inte får godkänt betyg.

Med andra ord kan man lätt gå igenom hela livet utan att utbildat sig i grundläggande kunskap i hur man räddar liv. Det är extremt dåligt tycker jag.

För det första borde det införas som ett obligatoriskt moment i skolan. Precis som att man ska göra det nationella provet så bör man lärt sig grundläggande hjärt- och lungräddning.

För det andra bör arbetsplatserna ta ett större ansvar. De allra flesta kommuner erbjuder sina anställda en utbildning. Men hur mycket kommer man ihåg efter tre år? Lägg där till en mycket obehaglig och stressande situation när en livlös kropp ligger på golvet framför dig…

Det räcker alltså inte bara med utbildning i skolan en gång för att det ska sitta hela livet. Allt vi repeterar blir vi trygga med att utföra. Det samma gäller HLR.  Så även om det är bra att kommuner och landsting utbildar så måste det till återföljning och repetitionsdagar.

För det tredje borde mer information om hjärtstartare lyftas fram på ett eller annat sätt. Vet du vad det är? Har du sett en sådan någon gång? Vet du har man använder den?

Många svarar nej på de två sista frågorna. Att då ta modet till sig att använda den när det väl är akutläge är inte självklart.

Så dagens slagord blir – Obligatoriskt ämne, Mer repetition och mer information. Allt för att kunna rädda liv.