Att jämföra privatlån

Vad ska man titta på när man jämför privatlån? Det är en fråga som alla som bygger jämförelsetjänster måste ta ställning till. Jämförelsetjänster som publiceras på internet och som guidar besökarna till det lån som passar dem bäst. Idag har vi tittat extra på en av dessa –  https://www.lånapengarinfo.se. De jämför lånet utifrån följande:

Betyg – Att sätta betyg på privatlån är alltid svårt. Vad ska man väga in i recensionen och vad ska väga tungt eller mindre tungt när betyget ska sättas? Är det viktigt att lånet betalas ut snabbt eller inte? Som besökare bör man vara lite skeptisk till betyg och läsa recensionerna för att få en mer nyanserad bild.  Betyg – Njae

Effektiv ränta – När privatlån ska jämföras är det viktigt att jämföra räntesatsen. Det är ju lånets ”kostnad”. Men det kan även tillkomma en rad olika småkostnader så som avikostnader. Den effektiva räntan visar räntekostnaden tillsammans med de fasta kostnaderna. Därmed är det bäst att jämföra den effektiva räntan.

Men den effektiva räntan kommer även att ändra sig beroende på hur stort belopp som lånas. I denna jämförelse anges ”effektiv ränta fr.” vilket alltså delvis speglar den effektiva räntan. Men med högre belopp kan Bank Norwegian (som i jämförelsen är sist) komma först. Kom ihåg att detta enbart därför är en exempelränta.  Effektiv ränta – Nja

Maxbelopp – Detta kan vara mycket relevant information. Detta inte minst för de som vill låna stora summor. Hos en kreditgivare går det nämligen att låna 500.000kr medan det hos en annan är gräns på 350.000kr. Kan man inte låna ett mindre belopp hos två olika låntagare och därmed få ihop ett större lånebelopp? Jo det går men blir ofta betydligt dyrare. Maxbelopp – Ja, för de som vill låna stora summor.

Löptid – Löptid, eller amorteringstid, kan även vara mycket relevant. Ju längre amorteringstid som går att välja desto mindre kommer månadskostnaden att bli. Detta eftersom återbetalningen sker över längre tid. Man får däremot komma ihåg att ett lån med lång amorteringstid skapar en större total kostnad för lånet. Men det kan det vara värt för att få en lägre månadskostnad. Löptid – Ja

Min Ålder – För de som är 18-20år är detta minst sagt en relevant punkt. Det finns nämligen flera kreditgivare som har kravet att låntagaren ska minst ska vara 18år. Men det finns även många som har gränsen på 20 år. Personer som är i denna ålder får helt enkelt söka efter en kreditgivare som accepterar låntagare i passande ålder. Min. ålder – Ja, för unga låntagare.

Vad saknas?

Det är en bra jämförelse i grunden men vi anser att vissa punkter saknas.

Uppläggningsavgift – Uppläggningsavgiften varierar kraftigt. En del bolag tar 495kr medan and