Olycksfallsförsäkring – Vem, Vad, Hur, När?

Du har säkert en olycksfallsförsäkring. Men vet du när den är gällande? I vilka länder den går att utnyttja och hur länge den är aktuell för dig?

När?

Om man är med om en olycka på arbetsplatsen är det arbetsgivarens försäkring som eventuellt ger ersättning. Om skada däremot uppstår på fritiden är det den privata olycksfallsförsäkring som är gällande. Den gäller dygnet runt.

Var?

En olycksfallsförsäkring gäller för olyckor som sker i hela Norden. Åker man till ett land utanför Norden är det reseförsäkringen som täcker för olyckor och akut sjukdom.

Vem?

En olycksfallförsäkring går att teckna från att man är 18 år. Innan dess är det en barnförsäkring man ska teckna. Men det finns även en övre gräns för hur gammal man maximalt får vara för att kunna teckna denna försäkring. Gränsen är i många fall 54 år men försäkringen gäller ändå fram till att man blir 65. Vill man teckna en försäkring och är över 54 finns ett alternativ att teckna olycksfallsförsäkring 55+. Den är specialanpassad för personer i den åldern.

Vad?

Det som ingår i en olycksfallsförsäkring är ett flertal delar och man kan få ersättning för:

Medicinsk invaliditet – Benämns även med nedsatt funktionsförmåga. Med andra ord att man får en funktionsnedsättning som är besående.

Första hjälpen/ Akut vård – Engångsbelopp för akut vistelse på sjukhus

Sjukhusvistelse – Dagsersättning för varje dag man är inskriven på sjukhuset

Hjälpmedel – Rullstol, glasögon (vid ögonskada), protes och liknande

Kris – Krisbearbetning hos psykolog efter traumatiska upplevelser.

Läkemedel– Receptbelagd medicin som ska tas på grund av olyckans karaktär.

Resekostnader –  Milersättning vid resor till och från sjukhuset/hälsocentralen

Tandläkarkostnader – Vid akuta tandläkarbesök

Merkostnader – Skador på kläder eller hjälpmedel som skett vid olyckan

Ärr – Bestående ärr.

Dödsfall – Engångsbelopp för dödsfall. Detta ska inte jämföras med livförsäkring då summan är betydligt mindre.